گفتار_پیوسته

اسفند ۲۳, ۱۳۹۶

گفتار پیوسته چیست؟

ما به ندرت با تک کلمات و اغلب در زنجیره ای از صداهای پیوسته صحبت می کنیم. بزرگسالان با سرعت بیشتری صحبت می کنند. آواشناسی و […]