کنترل

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

حرکت و تولید گفتار

درواقع حرکت محصول قابل مشاهده فعالیت قشر مغز است که براساس جهان اطراف ما اتفاق می افتد.شروع حرکت وهماهنگی به وسیله مغز کنترل می گردد.کل فرایند […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۶

نقش اضطراب در لکنت

اضطراب یکی از عناصر اصلی لکنت است. وقتی که لکنتی آرام، راحت و با اعتماد به نفس است، تمایل دارد روان صحبت کند. زمانیکه عصبی، مضطرب […]