کلینیک

آذر ۲۶, ۱۳۹۶

بازی های شادی بخش برای کودکان ( بازی های آرام )

سن: دو سال و بیشتر. وسایل نمایش: خیر. موسیقی: خیر. تمام بچه ها دایره وار کنار هم می نشینند. یکی از بچه ها را صدا می […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۴ – ۳ سالگی

زبان درکی: مفاهیمی مانند «سخت / نرم »، «زبر / نرم» را درک می کند. مفاهیم فضایی مانند «جلو / عقب» را درک می کند. سؤال […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۲۴ – ۱۸ ماهگی

زبان درکی: در تصاویر بزرگ، اعضای بدن و لباس ها را تشخیص می دهد. سؤال های ساده «بله – نه» را درک می کند. تفاوت ضمایر […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۹ – ۶ ماهگی

زبان ادراکی: وقتی از او سؤال می شود «مامان یا بابا کجاست؟» به دنبال افراد آشنا می گردد. وقتی که نام اشیاء برده می شود به […]
آبان ۲, ۱۳۹۶

نیازهای نوزاد

برخی از پاسخ های شکل یافته نوزاد بطوری برای بقاء و ادامه زندگی او مؤثرند که میتوان آن ها را تحت عنوان نیازهای نوزاد عنوان نمود. […]
آبان ۲, ۱۳۹۶

روش هایی برای رشد و گسترش کلمات

با خود حرف زدن و صحبت موازی: در با خود حرف زدن، شما کارهای خودتان را در حین بازی موازی با کودک، توصیف می کنید. اگر […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۶

مداخله برای کودک در مرحله پیش زبانی (۱۸-۹)

بیشتر خدمات برای کودکان در این مرحله، بر پایه تمرین در منزل خواهد بود. اگرچه ممکن است یک آسیب شناس گفتار و زبان برای ایجاد یک […]