نقص

آذر ۲۶, ۱۳۹۶

کتابخانه بیش فعالی

رایج ترین خصوصیات کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه بیش فعالی، حواس پرتی و تکانشی است. این دسته از کودکان در انجام یک کار و تمرکز […]