ناروایی

آذر ۲۷, ۱۳۹۶

تاخیر کلی رشد

این تشخیص وقتی برای افراد زیر ۵ سال به کار می رود که شدت بالینی علایم به شکلی معتبر در اوایل کودکی قابل سنجش نیست. از […]