مهارت

شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

راه های پرورش فرزندانی فوق العاده

هر شخص در مرکز صحنه ی نمایش قرار می گیرد.   به طور مختصر ، توجه به هر شخص می تواند اعتماد به نفس او را […]
مرداد ۲۷, ۱۳۹۸

هوش هیجانی

ماهیت هوش هیجانی شاید جمله ی دیل کارنگی در اینجا مفهوم پیدا کند : «زمانی که با افراد در تعامل قرار می گیرید فراموش نکنید که […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۴ – ۳ سالگی

زبان درکی: مفاهیمی مانند «سخت / نرم »، «زبر / نرم» را درک می کند. مفاهیم فضایی مانند «جلو / عقب» را درک می کند. سؤال […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۳ -۲ سالگی

زبان درکی: از روی تصاویر، افعال و کارها را تشخیص می دهد و درک می کند. اعضای کوچکتر بدن مانند «زانو، چانه» را می شناسد. عملکرد […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۱۸ – ۱۲ ماهگی

زبان درکی: دستور های یک مرحله ای ساده را درک می کند. وقتی که اعضای بدن را نام می برید، آن ها را نشان می دهد […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبانی در سن ۳ – ۰ ماهگی

زبان ادراکی: در پاسخ به صدای بلند از جا می پرد. در پاسخ به صدای آشنا لبخند می زند. در پاسخ به یک صدای آشنا ساکت […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۶

دوره های زبان آموزی

مرحله ارتباط غیر هدفمند: ۸-۱ ماهگی. نوزادان در این مرحله سنی، هنوز مهارت های شناختی را برای نشان دادن افکار ذهنی شان رشد نداده اندو برای […]
مهر ۲۲, ۱۳۹۶

زبان آموزشی

زمانی که کودک بتواند زبان مادری را صحبت کند مقدار زیادی یادگیری در ذهن او ایجاد شده است برای کودکانی که در سنین یادگیری هستند این […]
مهر ۱۹, ۱۳۹۶

زبان اجتماعی

اکثر کودکان شنوا ظرافت های زبان اجتماعی را به راحتی برداشت می کنند. تامل در موضوعات، مکث کردن و برگشتن به موضوع صحبت هنگام گفتگو با […]
شهریور ۲۵, ۱۳۹۶

کتابخانه اختلالات شنیداری

اختلال پردازش شنیداری مرکزی عبارت است از نقص در پردازش ادراکی محرکات شنیداری و فعالیت نوروبیولوژیکی آن در پردازش است.