متمرکز

تیر ۶, ۱۳۹۸

دسترسی ارتباطی چیست ؟

دسترسی ارتباطی چیست ؟ دسترسی ارتباطی به عنوان راه هایی تعریف می شود که از طریق آنها فرد می تواند اطلاعات را برای یادگیری و تعامل […]
آبان ۲, ۱۳۹۶

روش هایی برای رشد و گسترش کلمات

با خود حرف زدن و صحبت موازی: در با خود حرف زدن، شما کارهای خودتان را در حین بازی موازی با کودک، توصیف می کنید. اگر […]