متغیر

اسفند ۲۶, ۱۳۹۶

انواع فلج مغزی

فلج مغزی، اصطلاح عامی است که بسیاری از سندرم های عصب شناختی را شامل می شود و می تواند علت های گوناگونی داشته باشد. این سندرم […]