ماسکینگ

اسفند ۱۵, ۱۳۹۶

پردازش شنیداری یعنی چه؟

پردازش شنیداری مرکزی عبارت است از توانایی و کارآمدی دستگاه عصبی مرکزی در استفاده از اطلاعات شنیداری. این کار شامل پردازش قابل فهم اطلاعات شنیداری در […]