لب

آذر ۲۰, ۱۳۹۶

رشد طبیعی دوم دوم کودکی ( از سه سالگی تا هفت سالگی )

الف – رشد جسمانی: در سه سالگی یک کودک پسر طبیعی قامتش حدود ۹۵ سانتی متر و وزنش در حدود ۱۴/۸ کیلوگرم است. یک طفل دختر […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۴ – ۳ سالگی

زبان درکی: مفاهیمی مانند «سخت / نرم »، «زبر / نرم» را درک می کند. مفاهیم فضایی مانند «جلو / عقب» را درک می کند. سؤال […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۳ -۲ سالگی

زبان درکی: از روی تصاویر، افعال و کارها را تشخیص می دهد و درک می کند. اعضای کوچکتر بدن مانند «زانو، چانه» را می شناسد. عملکرد […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۲۴ – ۱۸ ماهگی

زبان درکی: در تصاویر بزرگ، اعضای بدن و لباس ها را تشخیص می دهد. سؤال های ساده «بله – نه» را درک می کند. تفاوت ضمایر […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۱۸ – ۱۲ ماهگی

زبان درکی: دستور های یک مرحله ای ساده را درک می کند. وقتی که اعضای بدن را نام می برید، آن ها را نشان می دهد […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبانی در سن ۱۲ – ۹ ماهگی

زبان ادراکی: برخی درخواست های ساده مانند «بده من» را درک می کند. خصوصا” اگر از طریق اشاره به او علامت داده می شود. مانند وقتی […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبانی در سن ۶ – ۳ ماهگی

زبان ادراکی: در صورت شنیدن صدای خشن و عصبانی م ترسد. در پاسخ به گفتار خوشایند، لبخند می زند و می خندد. سر را به سمت […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبانی در سن ۳ – ۰ ماهگی

زبان ادراکی: در پاسخ به صدای بلند از جا می پرد. در پاسخ به صدای آشنا لبخند می زند. در پاسخ به یک صدای آشنا ساکت […]
آبان ۲, ۱۳۹۶

نیازهای نوزاد

برخی از پاسخ های شکل یافته نوزاد بطوری برای بقاء و ادامه زندگی او مؤثرند که میتوان آن ها را تحت عنوان نیازهای نوزاد عنوان نمود. […]
آبان ۲, ۱۳۹۶

روش هایی برای رشد و گسترش کلمات

با خود حرف زدن و صحبت موازی: در با خود حرف زدن، شما کارهای خودتان را در حین بازی موازی با کودک، توصیف می کنید. اگر […]