لامسه

شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

راه های پرورش فرزندانی فوق العاده

هر شخص در مرکز صحنه ی نمایش قرار می گیرد.   به طور مختصر ، توجه به هر شخص می تواند اعتماد به نفس او را […]
بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

حرکت و تولید گفتار

درواقع حرکت محصول قابل مشاهده فعالیت قشر مغز است که براساس جهان اطراف ما اتفاق می افتد.شروع حرکت وهماهنگی به وسیله مغز کنترل می گردد.کل فرایند […]