صدا_سازی

آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۳ -۲ سالگی

زبان درکی: از روی تصاویر، افعال و کارها را تشخیص می دهد و درک می کند. اعضای کوچکتر بدن مانند «زانو، چانه» را می شناسد. عملکرد […]