شادی_بخش

آذر ۲۲, ۱۳۹۶

بازی های شادی بخش برای کودکان ( بازی های دایره ای )

سن: چهار سال و بیشتر. وسایل نمایش: خیر. موسیقی: خیر. بچه ها را دایره وار کنار هم بنشانید. سپس جمله ای را در گوش یکی از […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

بازی های شادی بخش برای کودکان ( بازی های موسیقیایی )

سن: یک سال و بیشتر. وسایل نمایش: خیر. موسیقی: دست زدن و خواندن. بچه ها دوست دارند که بدانند می توانند کاری انجام دهند و این […]