سندورم

آذر ۲۱, ۱۳۹۶

بازی های شادی بخش برای کودکان ( بازی های موسیقیایی )

سن: یک سال و بیشتر. وسایل نمایش: خیر. موسیقی: دست زدن و خواندن. بچه ها دوست دارند که بدانند می توانند کاری انجام دهند و این […]
آذر ۱۸, ۱۳۹۶

فیبروزکیستی

CF، یک بیماری مهلک ارثی است و عمدتا” سیستم گوارشی و ریه ها را تحت تأثیر قرار می دهد. در ریه ها، CF سبب مشکلات تنفسی […]