سندرم_دان

دی ۲۳, ۱۳۹۶

تمیز اتیسم از سندرم آسپرگر

شباهتها وتفاوتهای اتیسم و آسپرگر اتیسم و آسپرگر در دو ویژگی اصلی مشترک هستند: مشکل در ارتباط اجتماعی علایق خاص و کارهای تکراری اما این دو […]
دی ۲۰, ۱۳۹۶

درمان مستقیم لکنت

لکنت داشتن مثل اشتباه کردن است. کودک شما تنها نیست. از آن واژه های ترسناک پرهیز کنید. لکنت کودکتان را بپذیرید. با لکنت بازی کنید. چه […]
دی ۱۰, ۱۳۹۶

سندرم رت

سندرم رت در اثر جهش ژنی در دختران ایجاد می شود. کمتر از یک درصد از موارد مبتلا در اثر عامل ارث به این بیماری دچار […]
آذر ۲۹, ۱۳۹۶

بازی کودکان از ۳۳ تا ۳۶ ماهگی

جک کجاست؟ آواز خواندن فرزند شما را خوشحال می کند و همانطور که او این آواز ها را می شناسد شروع می کند به لذت بردن […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۶

عوامل مربوط به توانایی یادگیری ریاضیات

شواهد حاصل از بررسی مطالعات برای تأثیر این رابطه مستقیم  بین کاهش شنوایی و دشواری در یادگیری ریاضیات، غالبا” منفی بودند. مطالعات وود، گریفت و هوارت […]