سندرم_آسپرگر

اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

دامنه اختلالات اوتیسم چگونه است؟

اوتیسم یکی از پنج اختلال رشدی و نورولوژیک که اختلالات رشدی فرا گیرنده ( PDD )و یا طیف اختلالات اوتیسم نام دارند، می باشد. این گروه […]
اسفند ۱۲, ۱۳۹۶

اوتیسم چیست؟

اصطلاح اوتیسم به افرادی گفته می شود که در آنها مجموعه ای از اختلالات رشدی وابسته به سیستم اعصاب مرکزی دیده میشود. این اختلالات مغزی توانایی […]