زبان_ادراکی

دی ۱۳, ۱۳۹۶

محدودیت های حافظه کوتاه مدت

تحقیقاتی که به مطالعه بزرگسالان و نیز کودکان شنوا و ناشنوا پرداخته اند ( اپستین و همکارانش در سال ۱۹۹۰، مارشارک در سال ۱۹۹۳ و مورنو […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۳ -۲ سالگی

زبان درکی: از روی تصاویر، افعال و کارها را تشخیص می دهد و درک می کند. اعضای کوچکتر بدن مانند «زانو، چانه» را می شناسد. عملکرد […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۲۴ – ۱۸ ماهگی

زبان درکی: در تصاویر بزرگ، اعضای بدن و لباس ها را تشخیص می دهد. سؤال های ساده «بله – نه» را درک می کند. تفاوت ضمایر […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۱۸ – ۱۲ ماهگی

زبان درکی: دستور های یک مرحله ای ساده را درک می کند. وقتی که اعضای بدن را نام می برید، آن ها را نشان می دهد […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبانی در سن ۱۲ – ۹ ماهگی

زبان ادراکی: برخی درخواست های ساده مانند «بده من» را درک می کند. خصوصا” اگر از طریق اشاره به او علامت داده می شود. مانند وقتی […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبان در سن ۹ – ۶ ماهگی

زبان ادراکی: وقتی از او سؤال می شود «مامان یا بابا کجاست؟» به دنبال افراد آشنا می گردد. وقتی که نام اشیاء برده می شود به […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبانی در سن ۶ – ۳ ماهگی

زبان ادراکی: در صورت شنیدن صدای خشن و عصبانی م ترسد. در پاسخ به گفتار خوشایند، لبخند می زند و می خندد. سر را به سمت […]
آبان ۳, ۱۳۹۶

مهارت های زبانی در سن ۳ – ۰ ماهگی

زبان ادراکی: در پاسخ به صدای بلند از جا می پرد. در پاسخ به صدای آشنا لبخند می زند. در پاسخ به یک صدای آشنا ساکت […]