رشد_طبیعی

آذر ۲۶, ۱۳۹۶

بازی های شادی بخش برای کودکان ( بازی های شادی بخش )

سن: شش سال و بیشتر. وسایل نمایش: یک میله لاستیکی بلند و نرم. موسیقی: بله. برای این بازی به موسیقی شاد نیاز دارید و بچه ها […]
آذر ۲۲, ۱۳۹۶

بازی های شادی بخش برای کودکان ( بازی های دایره ای )

سن: چهار سال و بیشتر. وسایل نمایش: خیر. موسیقی: خیر. بچه ها را دایره وار کنار هم بنشانید. سپس جمله ای را در گوش یکی از […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

بازی های شادی بخش برای کودکان ( بازی های حرکتی )

سن: پنج سال و بیشتر. وسایل نمایش: خیر. موسیقی: خیر. بازی گرگم به هوا، یک بازی پرتحرک و هیجان انگیز است که برای بیرون از خانه […]
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

بازی های شادی بخش برای کودکان ( بازی های موسیقیایی )

سن: یک سال و بیشتر. وسایل نمایش: خیر. موسیقی: دست زدن و خواندن. بچه ها دوست دارند که بدانند می توانند کاری انجام دهند و این […]
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

رشد طبیعی دوم دوم کودکی ( از سه سالگی تا هفت سالگی )

الف – رشد جسمانی: در سه سالگی یک کودک پسر طبیعی قامتش حدود ۹۵ سانتی متر و وزنش در حدود ۱۴/۸ کیلوگرم است. یک طفل دختر […]