دانشگاه

شهریور ۶, ۱۳۹۶

کم شنوایی؛ رایج ترین آسیب حسی مادرزادی در نوزادان

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی گفت: رایج ترین آسیب حسی مادرزادی در نوزادان، کم شنوایی حسی-عصبی است؛ از این رو والدین باید با […]