حرارت

آبان ۲, ۱۳۹۶

نیازهای نوزاد

برخی از پاسخ های شکل یافته نوزاد بطوری برای بقاء و ادامه زندگی او مؤثرند که میتوان آن ها را تحت عنوان نیازهای نوزاد عنوان نمود. […]