جمله

مهر ۲۴, ۱۳۹۶

فایل‌های آموزشی کلینیک خانزاده

از اول مهرماه ۱۳۹۶ فایل‌های آموزشی گفتاروزبان، جهت استفاده همکاران و خانواده ها، در وب‌سایت کلینیک خانزاده ارائه می‌شوند.
شهریور ۱۱, ۱۳۹۶

فایل‌های آموزشی کلینیک خانزاده

از اول مهرماه ۱۳۹۶ فایل‌های آموزشی گفتاروزبان، جهت استفاده همکاران و خانواده ها، در وب‌سایت کلینیک خانزاده ارائه می‌شوند.
شهریور ۱۰, ۱۳۹۶

برنامه تمرینی لیدکامب ۱

در این تمرین هدف داشتن ساختارهای سازمان بندی شده گفتار جهت تمرین و گرفتن بازخورد مناسب از والدین برای پیشبرد درمان ناروانی و لکنت کودکان پیش […]