تعادل

بهمن ۲۸, ۱۳۹۷

حرکت و تولید گفتار

درواقع حرکت محصول قابل مشاهده فعالیت قشر مغز است که براساس جهان اطراف ما اتفاق می افتد.شروع حرکت وهماهنگی به وسیله مغز کنترل می گردد.کل فرایند […]
آذر ۲۸, ۱۳۹۶

عوامل مربوط به توانایی یادگیری ریاضیات

شواهد حاصل از بررسی مطالعات برای تأثیر این رابطه مستقیم  بین کاهش شنوایی و دشواری در یادگیری ریاضیات، غالبا” منفی بودند. مطالعات وود، گریفت و هوارت […]
آذر ۱۹, ۱۳۹۶

عدم تعادل ناشی از کمبود مواد معدنی

کمبود مواد معدنی ضروری از جمله روی، منیزیم، مس، و کلسیم در بین کودکان ADD / ADHD بسیار معمول است. کمبود این ویتامین مواد معدنی سبب […]