بطری

دی ۵, ۱۳۹۸

بازی های ۵ دقیقه ای با کودکان

بازی ۵ دقیقه ای با بچه ها بشقاب گردان همه ی بچه ها به جز یک نفر دور دایره ای به قطر تقریبی دو متر می […]
شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

راه های پرورش فرزندانی فوق العاده

هر شخص در مرکز صحنه ی نمایش قرار می گیرد.   به طور مختصر ، توجه به هر شخص می تواند اعتماد به نفس او را […]