بسط

شهریور ۱۱, ۱۳۹۸

راه های پرورش فرزندانی فوق العاده

هر شخص در مرکز صحنه ی نمایش قرار می گیرد.   به طور مختصر ، توجه به هر شخص می تواند اعتماد به نفس او را […]
آبان ۲, ۱۳۹۶

روش هایی برای رشد و گسترش کلمات

با خود حرف زدن و صحبت موازی: در با خود حرف زدن، شما کارهای خودتان را در حین بازی موازی با کودک، توصیف می کنید. اگر […]