بازی_آرام

آذر ۲۶, ۱۳۹۶

بازی های شادی بخش برای کودکان ( بازی های آرام )

سن: دو سال و بیشتر. وسایل نمایش: خیر. موسیقی: خیر. تمام بچه ها دایره وار کنار هم می نشینند. یکی از بچه ها را صدا می […]