بازگشت_اوتیستیک

اسفند ۱۳, ۱۳۹۶

دامنه اختلالات اوتیسم چگونه است؟

اوتیسم یکی از پنج اختلال رشدی و نورولوژیک که اختلالات رشدی فرا گیرنده ( PDD )و یا طیف اختلالات اوتیسم نام دارند، می باشد. این گروه […]