الگوهای اختلال عملکرد یکپارچگی حسی

خرداد ۲۱, ۱۳۹۸

یکپارچگی حسی در رشد کودکان

یکی از بارزترین نمونه ای کار آیرز که در رشد کودکان مورد استفاده قرار گرفت ، تمرکز بر پردازش حسی به ویژه در مورد حواس سطح […]