اصطلاح

آذر ۲۸, ۱۳۹۶

اصلاح در طول لکنت

زمانیکه مراجعه کننده در بیشتر لحظات قادر باشد به طور موفقیت آمیز عمل بازگویی اصلاحی را انجام دهد، به سراغ مرحله بعد که رهایی اصلاحی است، […]