اختلال_ گفتار

دی ۹, ۱۳۹۶

ارزیابی و پرورش هوش هیجانی پرسش نامه EI بوستون

پرسش نامه زیر برای ارزیابی پاسخ های احساسی ( هیجانی ) و میزان تبحر شما در به کارگیری هوش هیجانی تان، طراحی شده است. هنگام پاسخگویی، […]