آزمون

دی ۵, ۱۳۹۶

کتابخانه لکنت

لکنت زبان می تواند بعد از یک «فشار روانی بیش از آستانه تحمل» و یا در اثر «تقلید» کودک از فردی دیگر آغاز شود.
آذر ۲۰, ۱۳۹۶

کتابخانه آزمون های زبان پریشی

آزمون زبان پریشی فارسی برای ارزیابی بزرگسالان فارسی زبان که در نتیجه نوعی آسیب مغزی مبتلا به زبان پریشی می شوند تدوین شده است.