درباره ما

کادر درمانی کلینیک خانزاده

 

زهرا خانزاده

Etiam ut facilisis massa. Sed tellus lacus, blandit non dui a, vehicula commodo sapien.


آسیب شناس گفتار و زبان
اطلاعات بیشتر

نیلوفر طلوع

Etiam ut facilisis massa. Sed tellus lacus, blandit non dui a, vehicula commodo sapien.


آسیب شناس گفتار و زبان
اطلاعات بیشتر

درخواست همکاری

Etiam ut facilisis massa. Sed tellus lacus, blandit non dui a, vehicula commodo sapien.


تکمیل فرم درخواست

 

پرسنل اجرایی کلینیک خانزاده

آتنا کرباسی

کارشناس علوم تربیتی


مدیر داخلی کلینیک خانزاده

نگین شادمان

کارشناس مدیریت بازرگانی


مسئول توسعه و ارتباطات کلینیک...

فرشته کوچکی

کارشناس فیزیولوژی ورزشی


اطلاعات کلینیک خانزاده

نیلوفر مقدم

کارشناس حسابداری


پذیرش کلینیک خانزاده

گفتار درمانی یک برنامه بالینی و درمانی با هدف بهبود مهارت های گفتاری و زبانی و توانایی های حرکتی دهان است.

گفتاردرمانی

آسیب شناسی گفتار و زبان


گفتاردرمانی

آسیب شناسی گفتار و زبان


گفتاردرمانی

آسیب شناسی گفتار و زبان