نشانه های اتیسم در سنین مختلف

حفاظت شده: پرونده ۱۲۰۵
آبان ۲۵, ۱۳۹۸
بازی های ۵ دقیقه ای با کودکان
دی ۵, ۱۳۹۸

نشانه های اتیسم در سنین مختلف

نشانه های اولیه ( شیرخوارگی) :

هرچند بسیاری از نشانه های دلالت کننده بر وجود اختلال اتیسم از سنین ۱۸ ماهگی تا شش سالگی به وضوح آشکار می شوند ، اما ممکن است بسیاری از آن ها در سنین ۱۲ تا ۱۸ ماهگی و یا قبل تر از آن آشکار شوند . برخی از این نشانه ها در زمینه های مختلف به شرح زیز می باشند.

مهارت های ارتباطی

*تا ۱۲ ماهگی هیچگونه نشانی از بل بل کردن در آن مشاهده نمی شود .

*تا ۱۲ ماهگی هنوز در آن ها ژست هایی از قبیل چنگ زدن ، اشاره کردن ، و تکان دادن دست مشاهده نمی شود .

*تا ۱۶ ماهگی هنوز قادر به بیان یک کلمه نمی باشند.

*تا ۲۴ ماهگی هنوز قادر به بیان عبارت های دو کلمه ای نیستند.

مهارت های اجتماعی

*لبخند اجتماعی و حالت انتظار برای آغوش گرفته شدن در برخورد با دیگران در آنها وجود ندارد.

*تماس چشمی غیرعادی یا کمتر از حد معمول در آن ها آشکار است .

*معنای نشانه های رفتار اجتماعی ، مانند چشمک زدن ، شکلک درآوردن و دالی دالی را درک نمی کنند.

*زل زدن ، برگرداندن سر ، تعقیب دیگران ، و تولید صداهایی از سر هیجان در آن ها مشاهده نمی شود.

نشانه ها در سنین پیش از دبستان

در زمینه ی رفتاری

*قشقرق های طولانی و دشواری دارند .

بدون دلیل آشکار می خندند و یا گریه می کنند .

*دلبستگی های غیرمعمول ، مانند علاقه افراطی به یک موسیقی ، اسباب بازی و یا وسیله ای خاص در منزل و انجام رفتارها و حرکات کلیشه ای مانند تکان دادن بدن ، و حرکت هایی مانند بال زدن دست ها دارند.

*در انطباق با تغییرات محیط ، مانند تغییرمکان غذا خوردن ، مکان خوابیدن و یا طراحی داخل منزل مقاومت می کنند

*بی قراری و بیش فعالی دارند .

مهارت های ارتباطی و زبان

* در ۱۲ ماهگی زمانی که او را با نام صدا می زنند پاسخ نمی دهد.

* در ۱۸ ماهگی هنوز فاقد گفتار هستند و یا به خوبی کودکان هم سن خود صحبت نمی کنند.

* در ۲۴ ماهگی هنوز قادر به بیان عبارت های دو کلمه ای نمی باشند .

* لغاتی که قبلا استفاده کرده اند را از دست می دهند .

* ممکن است به صداهای مشخصی واکنش نشان دهند ، اما صدای انسان را نادیده بگیرند .

* در انجام و درک ژست ها و اشارات مشکل دارند .

مهارت های اجتماعی

* وقتی با آن ها صحبت میکنید جای دیگری را نگاه می کنند و به افراد پیرامون توجهی نشان نمی دهند ، یا توجه بسیار کمی به آن ها دارند.

* پاسخی به لبخند والدین و یا دیگر نزدیکان نمی دهند .

* علاقه ای به ارتباط و بازی با کودکان دیگر نشان نمی دهند .

* به نظر می رسد اغلب در دنیای خود به سر می برند.

* فاقد هیجانات مثبت و لذت بردن می باشند.

* نسبت به آنچه به آن ها نشان می دهید توجه نشان نمی دهند و به سختی می توانند به موضوعات و یا اشیاء ، اشاره ، و توجه دیگران را به آن جلب کنند.

* پاسخی به تظاهرات صورت یا واکنشی به احساسات آدم های دیگر نمی دهند .

* در روابط غیرکلامی خود با دیگر کودکان ، مانند برقراری تماس چشمی و ایما و اشاره مشکل دارند.

بازی

* فاقد قدرت تخیل در بازی بوده و یا به میزان اندک از آن استفاده می کنند .

* آغازگر فعالیت یا بازی با دیگران نیستند.

* با ابزارهای مشخص و محدودی بازی می کنند .

* به طریق غیرطبیعی با اشیاء بازی می کنند.

* به جای استفاده از کل یک وسیله بازی ، تنها با اجزاء آن بازی می کنند .

زمینه حسی

* واکنش غیرمعمول ( شدید ، خفیف یا عدم واکنش ) به محرک هایی از قبیل نور ، صدا ، حرکت و نظیر آن نشان می دهند . این وضعیت موجب می شود ، از صداهای خاص ترس داشته باشند و یا غذاهای محدودی را بخورند.

* به صورت غیرمعمول دست ها و یا انگشتان دست را حرکت می دهند .

* ممکن است روی پنجه پا راه بروند .

نشانه ها در سنین مدرسه

مهارت های اجتماعی

* علاقه ای به بازی با دیگران نشان نمی دهند .

* ممکن است در بازی ها ، رفتارهایی مانند خشم و یا بی توجهی به دیگران را نشان دهند .

* در بازی و روابط با کودکان دیگر به گونه ای رفتار می کنند که دیگر افراد پی به مشکل آن ها می برند ( مانند عدم توجه مکرر به تقاضای معلم هنگامی که مورد خطاب قرار می گیرد و یا خیره شدن به یک نقطه ) .

* به سادگی و خیلی زود توسط دیگران تحت فشار قرار می گیرند و آشفته می شوند .

* به طور کلی علاقه ای به ورود دیگران به خلوت خود نشان نمی دهند ، به ویژه زمانی که کسی با عجله و شتاب وارد حوزه شخصی آن ها می شود واکنش شدید نشان داده و یا آشفته می شوند .

* رابطه طبیعی و نرمال با بزرگسالان ندارند . ممکن است هیچگونه رابطه ای با دیگران نداشته باشند و یا به شکل افراطی اصرار به تماس و ارتباط از نوع حسی و لمسی را با آن ها داشته باشند.

مهارت های ارتباطی و زبانی

* از زبان غیرمعمول برخوردار هستند ، به عبارتی زبان را به شکل متفاوت از هم سالانشان استفاده می کنند .

* هنگام صحبت کردن صداهای غیرمعمول ایجاد می کنند .

* به جای پاسخ به صحبت دیگران ، لغات و یا عبارت های آن ها را تکرار می کنند .

* ضمیر را به صورت معکوس استفاده می کنند . برای مثال نسبت دادن شما یا او به خود .

* از زبان استفاده محدود میکنند . به عبارتی بالغات و عبارت های کم ، تنها در مورد آنچه به آن نیاز دارند و یا علاقه نشان می دهند ، صحبت می کنند .

علاقه و رفتار :

* از حضور در فضاهای بزرگ بازی اجتناب می کنند . برای مثال  ممکن است در حاشیه زمین بازی باقی بمانند .

* انطباق با تغییرات ایجاد شده در فعالیت های روزانه و یکنواخت ، که گاه برای سایر کودکان لذت بخش است برایشان دشوار است . برای مثال تغییر در مکان نشستن یا زمان انجام یک برنامه درسی و جابجایی اشیاء در کلاس ، ممکن است آن ها را آشفته کند .

* ممکن است نسبت به صدای سایر بچه ها ، زنگ مدرسه و یا بوهای خاص در کلاس حساسیت افراطی نشان می دهند و یا هیج واکنشی در مقابل آزار سایر کودکان نسبت به خود نشان نمی دهند .

* در برخی حوزه های تحصیلی مانند ریاضیات ، موسیقی و یا دروسی که قابلیت حفظ شدن دارند ، استعداد درخشانی را نشان می دهند .

نشانه ها در نوجوانی

نوجوانان مبتلا به اتیسم با مشکلاتی بیش از آنچه در کودکی با آن مواجه بودند دست وپنجه نرم می کنند . آن ها از یک سو با شرایط جسمی و روانی ناشی از بلوغ جسمی ، تغییرات هورمونی و فیزیولوژیک ( مواردی که هم سالان عادیشان نیز با آن روبرو می شوند ) و از سوی دیگر با حالت ها و شرایط ناشی از ویژگی های اتیستیک مواجه می باشند . کیفیتی که تاثیرش به وضوح بیشتر از قبل در رفتارها ، روابط و تعاملات اجتماعیشان آشکار می شود . هم چنین آن ها در این سن به درجه ای از خودآگاهی نسبت به مشکلاتشان به ویژه در حوزه تعامل و ارتباط با دیگران رسیدند که چنانچه از رشد انطباقی لازم برخوردار نشوند ، بیشتر آشفته و مضطرب می شوند . در زیر به بخشی از مشکلات آن ها در حوزه های مختلف اشاره می شود .

تعاملات اجتماعی

* علاقه کمی به تعامل با دیگران به ویژه هم سالان خود نشان می دهند . در بسیاری از مواقع تعامل با هم سالان آن ها را دچار اضطراب می کند و از تعامل با بزرگترها و کوچکترها احساس ایمنی بیشتری می کنند ، شاید به آن دلیل که بزرگترها شناخت و درک بهتری نسبت به آن ها دارند و کوچکترها به حضورشان اعتبار بیشتری می بخشند و آنها را بهتر از هم سالانشان می پذیرند .

* در افکار ، احساسات و عواطف خود نسبت به دیگران ضعیف عمل می کنند ، حتی در آنجایی که موضوعات ، کیفیت خوشحال کننده ، محزون و یا عشقی دارد ، قادر به همدلی مطلوب و مناسب با آن ها نمی باشند .

* بسیاری از آن ها قادر به ایجاد و یا آغاز یک رابطه مبتنی بر دوستی با دیگران نیستند و در دادن کیفیتی نشاط بخش و پایدار به یک رابطه مشکل دارند . اگرچه برخی به خوبی می توانند با هم سالان اتیسم خود ارتباط برقرار کنند و حتی رابطه « آن لاین » با آن ها برقرار نمایند.

* ممکن است با دیگران رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشند .

* از شرکت در گروه های هم سال مانند گروه های مطالعه ،رقابت و اردوهای تفریحی و رفتن به کافه تریا اجتناب می کنند .

* به دلیل آشکار شدن نیاز به استقلال ناشی از شرایط بلوغ روانی ، ممکن است بیشتر از قبل به تنهایی و انزوا پناه برده و یا بر علایق خاص خود پافشاری کنند .

* برخی از نوجوانان به دلیل دست یابی به بینش و شناختی دقیق از خود و مشکلاتشان با هم سالان خود رابطه بهتری برقرار می کنند .

* درک ضعیفی از ایما و اشاره و ژست های دیگران در روابط اجتماعی دارند .

* در تعامل خود با دیگران ، به میزان کم از تبسم ، خندیدن و تماس چشمی استفاده می کنند .

در حوزه زبان و ارتباط

* در آغاز کردن گفتگو با دیگران و یا ادامه آن مشکل دارند . به عبارتی گفتگوی آنها با دیگران درباره موضوعی ، شکل ینی و خطی دارد و قادر به بسط دادن آن نمی باشند .

* در درک تمثیل ها و کنایه ها بسیار مشکل دارند و به همین دلیل ممکن است گفتار دیگران را تفسیر کنند .

* برخی از آنها که به ویژه از هوش برتری برخوردار می باشند ، ممکن است در موضوعات موردعلاقه خود بسیار بحث کنند .

در حوزه رفتاری

* به دلیل نشانه های حسی ، در مقابل محرک هایی چون صدا ، نور ، رنگ ، بو و یا لمس ، ممکن است مشکلات رفتاری چون بی تفاوتی و یا واکنش های افراطی داشته باشند .

* برخی از رفتارهای آن ها مانند پافشاری برای اجتناب از رفتن به مدرسه ، ممکن است به دلیل اضطراب اجتماعی و یا ترس از قرار گرفتن در گروه باشد .

* برخی از مشکلات رفتاری آن ها زمانی اتفاق می افتد که عوامل محیطی چون معلم ، کلاس ، جای نشستن ، سرویس مدرسه  . نظیر آن تغییر کند . این تغییرات ممکن است موجب واکنش پرخاشگری در آن ها شود .

* در ادامه رفتارهای کودکیشان ، هنوز برخی رفتارهای تکراری و کلیشه ای مانند تکرار یک لغت ، عبارت و یا رفتار خاص در آن ها مشاهده می شود .

* ممکن است تحت فشار هم سالان یا دیگرانی که از گروه طرد شده اند ، در مقابل سیگار ، الکل و یا رفتارهای ناهنجار مقامتی نشان ندهند .

* ممکن است سبک غلطی از زندگی ، مانند به میزان زیاد در منزل ماندن ، عدم ارتباط با بستگان و آشنایان و مشغول شدن به سرگرمی های محدود را انتخاب کنند .

در زمینه کاوش های جنسی

* بسیاری از نشانه های جنسی ممکن است برایشان فاقد معنای هیجانی باشد .

* ناتوانی آن ها در درک رفتارهای جنسی ممکن است آن ها را در معرض رفتارهای خطرناکی قرار دهد .

* برخلاف بسیاری از نوجوانان و هم سالان خود ممکن است نتوانند کاوش های جنسی را با پختگی و هوشمندی انجام دهند .

* برخی از آن ها به دلیل علاقه و میل جنسی از سویی ، و عدم درک ملاحظات اجتماعی از سوی دیگر ، ممکن است دس به رفتارهای غیراجتماعی بزنند . بسیاری از خانواده ها گاه نگران بروز این رفتارها از سوی پسر و یا دختر مبتلا به اتیسم خود می باشند .

* ممکن است به رفتار خودارضایی در جمع اقدام کنند .

در زمینه خودآگاهی

* بسیاری از نوجوان مبتلا به اتیسم به دلیل دست یابی به رشد شناختی ( همانند همه نوجوانان دیگر در این سن ) آگاهی خوبی را نسبت به ضعف ها و نارسائی های ارتباطی ، رفتاری و اجتماعی خود پیدا می کنند و حتی بهتر از سنین قبل با محیط پیرامونشان انطباق پیدا می کنند .

* برخی از آن ها ه تفاوت خود با دیگران آگاه هستند ، اما نمی دانند چگونه باید با این تفاوت ها تطبیق پیدا کنند ، در نتیجه یا از افسرگی و احساس فقدان رنج می برند و یا آشفته ، عصبی و پرخاشگر می شوند.

در حوزه دانش

* در مفاهیم عینی ، قواعد و فرآیندها ، حافظه طولانی مدت و توانایی تفکر در یک طریق بینایی ، از مهارت خوبی برخوردارند .

* بسیاری از آن ها موضوعات خاصی را برای مطالعه انتخاب می کنند ، و بر علومی مانند ریاضیات ، جغراقیا ، هنر ، موسیقی و کامپیوتر تمرکز دارند .

* ممکن است درباره موضوعات علمی خاص و به ویژه مورد علاقه شان بسیار صحبت کنند . این امر در ابتدا برای دیگران ممکن است جالب باشد ولی بعد خسته کننده می شود.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *