ادراک

ادراک رشد
اردیبهشت ۴, ۱۳۹۸
یکپارچگی حسی در رشد کودکان
خرداد ۲۱, ۱۳۹۸

مقدمه

ادراک به دریافت اطلاعات از طریق حس بینایی،شنیداری،چشایی،لامسه و بویایی برمیگردد.ما آن را به این صورت نیز معنا می کنیم((اختصاص دادن معنی به پدیده ی فیزیکی در محیط پیرامون کودک))(fraserand Blokley,1982).این فصل بر ادراک دیداری،شنیداری و لامسه متمرکز میشود.

ارتباط بین ادراک و زبان بحث برانگیز است.Lahey  jBloom , oan  Reynell و دیگران لحاظ می کنند که ادراک برای یادگیری زبان دارای اهمیت می باشد و همینطور رشد شناختی پایه و به طور قابل ملاحظه ای مقدم بر تجارب ادراکی است.برای مثال فرایندهای تصوری  conceptual)  processes)شامل اندازه گیری براساس مهارتهای ادراکی از قبیل مقایسه و تمیز بین طول،اندازه و مقدار می باشد.اگرچه دقیقا مشخص نیست که کدام شکل آموزشی ادراکی ممکن است در آموزش زبان مفید باشد و همینطور ثابت نشده است که آیا تکالیف ادراکی بدون مقوله های زبانشناختی   non- linguisfic materials براکتساب زبان به طور مستقیم تاثیر می گذارند یا خیر.

توضیح دادن جزئیات این بخش ها در این فصل نمی گنجد بنابراین ما سعی می کنیم فقط بعضی از اصطلاحاتی را که ممکن است با آنها روبرو شوید توضیح داده و تعدادی از مطالعه هایی که ممکن است خواننده علاقه مند به مراجعه به آنها باشد را ذکر می کنیم.

استفاده از آموزش در مهارتهای ادراکی

 • ادراک تشکیل دهنده پایه و اساس مهمی برای رشد درک و شناخت است.
 • تکالیف ادراکی می توانند مستقیما بر توجه و تمرکز کودک متمرکز شده و آنرا گسترش دهند و بنابراین می توان از آنها در توجه درمانی (Attention theropy)استفاده نمود.
 • مهارت های ادراک شنیداری،مهارت های شنیداری را ارتقاء می دهند.
 • تعدادی از فعالیت های ادراکی را میتوان به صورت غیرکلامی نمایش داده و اجرا نمود که برای کودکان دارای نقص زبانی شدید مناسب هستند.
 • زبان مربوطه را میتوان در کنار مهارتهای ادراکی آموزش داد.
 • آموزش ادراک،خودسازماندهی(self-organization)و تفکر منظم(orderly thinking)را تقویت کند.
 • آموزش ادراک به کودکان کمک میکند که از باقیمانده ی بینایی و شنوائی خود حداکثر استفاده را بکنند.
 • این باور وجود دارد که نقص زبانی کودکان مستقیما از مهارت های ادراکی ضعیف آنها نشأت می گیرد.مثلا انواع Fraser-Blokley ،به طور مستقیم تحت تاثیر مهارت های ادراکی ضعیف می باشند. (Fraser-Blockley) نوعی اختلال زبانی است که یک اختلال ویژه ثانویه ناشی از اختلال ادراکی میباشد.

Language disorder child;fraser,G.M.and Blockeley,j.;NFER Nelson Publishing Co Ltd.1982را ملاحظه کنید.

 

ارزیابی

معمولا بخشی از تست های اجرایی را ارزیابی مهارت های ادراکی در بر میگیرد که توسط پزشک متخصص کودکان یا روانشناس اجرا میشود تا سطح کلی رشد کودک ارزیابی گردد.این نتایج به علاوه ی مشاهدات غیررسمی درمانگر از مهارت های دیداری،شنیداری و لامسه ای کودک مشخص خواهد کرد که آیا در این شرایط آموزش مستقیم لازم بوده است یا خیر.ممکن است ارزیابی مشخص کند که کودک در چه شرایطی بیشترین پذیرش را برای بازسازی دارد.

چک لیست های رشدی از قبیل آنهایی که توسطGesell,Griffiths,Sheridanتهیه شده اند،نمای کلی از رشد طبیعی را ارائه می دهند.

 • Sheridan,M،((پیشرفت رشدی کودکان))از تولد تا ۵ سالگی
 • (معیارهای رشد ذهنی Griffiths) برای ارزیابی نوزادان و کودکان از تولد تا هشت سالگی
 • معیارهای رشدی Gesellاز ۱ تا ۷۲ ماهگی

 

تست های رسمی استفاده شده توسط روانشناسان

 • معیار تست های ذهنی Merrill-palmer.تست هایی برای تطابق دیداری،سازماندهی فضایی و ترسیم دیداری در کودکان ۲۴ تا ۴۸ ماهه.
 • تست هوش غیرکلامی snijders-Oomen. تست هایی برای تمیز،طبقه بندی،مقایسه،موزائیک دیداری{تکه تکه بهم پیوستن}و غیره.
 • تست توانائی های روانشناختیlllinios. تست هایی برای حافظه شنیداری و تداعی بینائی،در میان دیگران.
 • تست رشد ادراک دیداریFrostig تست هایی برای هماهنگی چشم و دست،درک شکل از زمینه،ثبات شکل،موقعیت فضایی و ارتباطات فضایی.

مهارت های دیداری

توجه کردن به آنچه دیده می شود به منظور دستیابی به معنای آن (Mary Sheridan,1973).ما در زیرمجموعه ی این سرفصل تمیز دیداری،تطابق،طبقه بندی،ثبات شکل،ارتباطات فضایی،اسکن کردن،توالی دیداری و دنبال کردن دیداری حرکات را قرار می دهیم.

تمیزدیداری توانائی درک شباهت ها و تفاوت ها می باشد.ما اجسام را براساس رنگ،اندازه،شکل،ابعاد و غیره تمیز می دهیم.تمیز دادن براساس شکل بسیار آهسته رشد میکند:برای بچه های کوچکتر تطابق دادن شکل از رسم کردن آن آسانتر است،زیرا رسم کردن به درک اختصاص یافته تری از طرح ها و هماهنگی چشم و دست نیاز دارد.تا ۲/۵ سالگی کودکان اشکال را براساس آزمایش و خطا تطابق می دهند،در حالیکه ۳ تا ۴ سالگی دستکاری اشکال را به عنوان راهنمایی استفاده میکنند.تا سن ۶ سالگی اشکال ساده از اشکال پیچیده آسانترند(Vernon,1970).

تطابق و طبقه بندیممکن است ادراکی باشد مانند طبقه بندی براساس رنگ یا شکل و یا مفهومی باشد مانند طبقه بندی براساس عملکرد .دکترReynell بیان می دارد که کودک دوساله می تواند دو شی کاملا مشابه را باهم تطابق دهد و تا۲/۵ الی ۳ سالگی می تواند دو شئی که کاملا مشابه نیستند را مطابق رنگ،شکل یا اندازه تطابق بدهد،البته در صورتی که اشکال ساده و رنگ های اصلی استفاده شوند.به طور خلاصه کودک شروع میکند به طبقه بندی تعداد زیادی از اشیاء ابتدا با یک مشخصه مانند رنگ و سپس با دو مشخصه مانند رنگ و اندازه.

تمیز شکل از زمینه به توانائی تشخیص یک شئ از زمینه ای که در آن قرار گرفته گفته شده و یک مهارت ادراکی مهم و اساسی به شمار می آید.تمیز شکل از زمینه از لمس کردن کودک شروع شده تا درک اجسام سه بعدی.

ثبات شکلبه تشخیص ثبات اشیاء،افراد،اشکال و غیره جدای از تفاوت هایی که در اندازه،جهت و فاصله ای که از کودک دارند گفته میشود (Bryant,1974). که بخش مهمی از مفهوم شیء است(فصل ۱ را ملاحظه کنید).

ارتباطات فضایی به موقعیت نسبی اشیاء در فضا گفته میشود مثلا زوایا و فاصله بین آنها و اینکه آیا یک شیء روی بقیه اشیا قرار گرفته یا درکنار آنها و غیره.کودک ابتدا باید موقعیت خودش در فضا را درک کند و هنگامیکه محیطش را کشف کرد یاد می گیرد که از طریق آزمایش و خطا زوایا،فاصله ها و ابعاد را با دیدن قضاوت کند.

اسکن کردن به توانایی مکان یابی و تلفیق کردن همه ی اطلاعات بینایی که در حدود سن ۷ سالگی به طور موثر اسکن کنند(Vernon,1970)و بنابراین ما نمی توانیم تضمین کنیم که کودک به آنچه نگاه میکند دقت دارد یا خیر.

(توالی دیداری در بخش توالی scquencing و فعالیت های مربوط به دنبال کردن حرکات با چشم در فصل ۲ و ۳ توضیح داده شده است).

مهارت های شنیداری

((گوش کردن listening:توجه کردن به آنچه شنیده می شود به منظور دستیابی به معنای آن))(Mary Sheridan,1973).ما در زیرمجموعه این سرفصل تمیز شنیداری،توالی شنیداری و جهت یابی صدا را قرار می دهیم.

تمیز شنیداری ادراک شباهت ها و تفاوت های بین صداها را شامل می شود که خیلی زود از تمیز بین صدای انسان از سایر صداها و تمیز بین صداهای غیرگفتاری از صداهای گفتاری شروع میشود.کودک همچنین یاد می گیرد که بین صوت های انسانی مختلف تمیز بگذارد مثلا تمیز بین صدای مادرش و صدای همسایه ی کناری،و بین صداهای مختلف مثلا صدایی که از زنگ در شنیده می شود و صدایی که از تلفن شنیده می شود.همانطور که بزرگتر می شود باید یاد بگیرد که بین آواهای مختلف گفتاری تفاوت قائل شود.

جهت یابی صدا توانائی با دقت اشاره کردن به منبع صوت بوده که برای جهت یابی شخص نسبت به گوینده و ارتباط دادن صداها به اشیاء حائز اهمیت می باشد،اگر کودک نتواند بگوید که صدا از کجا آمده است ممکن است در ایجاد پیوستگی معنادار بین یک صدا و منبع آن مشکل داشته باشد.

(توالی شنیداری در بخش ((توالی)) sequencing  توضیح داده شده است).

مهارت های لامسه ای

بوسیله ی مهارت های لامسه ای ما قادر هستیم اطلاعات را از طریق حس لامسه از محیط دریافت کنیم،ما در این زیرمجموعه سرفصل تمیز لامسه ای،تطابق و طبقه بندی را قرار می دهیم.کودکان کوچکتر از طریق لمس و دستکاری کردن به مقدار زیادی یاد می گیرند اما ما براحتی فراموش می کنیم که کودکان بزرگتر هم اگر تشویق به استفاده از این مهارت ها شوند بسیار آسانتر یاد می گیرند.

یکپارچگی چند حسی

برای ادراک و رشد زبان مهم است که کودک جنبه های دیداری،شنیداری و لامسه ای یک ورودی را یکپارچه کند،مثلا تشخیص بدهد که دیدن ،شنیدن و حس کردن به طور مثال طبل به یک شی ء مربوط میشوند،کودکانی که قادر نیستند این کار را انجام بدهند اغلب مفاهیم بسیار بی ثباتی دارند تا بتوانند زبان را بسازند(Bloomandlahey).

اگر نقص در یکپارچه سازی به این معنا باشد که کودک فقط میتواند در یک زمان به یک ویژگی توجه کند،این امر تاثیر بسزائی در یادگیری زبان که شامل پردازش همزمان گفتار و پدیده هایی که گفتار به آنها ارجاع داده میشود خواهد داشت.

توالی{ترتیب دهی}

توالی توانایی دریافت یا پیش بینی فضائی و زمانی یک ترتیب می باشد.توالی فضایی به ترتیب دهی اشیاء بر طبق موقعیت آنها در فضا گفته می شود مثل چیدن قرقره به ترتیب قرمز،آبی،قرمزدر حالیکه توالی زمانی به ترتیب دهی براساس زمان اتفاق افتادن گفته میشود.محرک های شنیداری تقریبا همیشه بصورت توالی زمانی دریافت میشوند.محرکات بینایی ممکن است هم بصورت فضایی و هم بصورت زمانی دریافت شوند اگرچه توالی زمانی غالب تر است(Hermelin and O’Connor).

ارتباط زبان با توانائی توالی عمومی یک موضوع بسیار بحث برانگیز است.بعضی از محققین(مانند Poppon)باور دارند که در کودکان دارای آسیب زبانی نقص توالی عمومی وجود دارد،درحالیکه دیگران(مانند Menyuk)تنها وجود آسیب شنیداری را تایید کرده اند.سایرین هیچ شاهدی مبنی بر وجود ارتباط علت و معلولی بین نقص و توالی و ناتوانی زبانی پیدا نکرده اند،مثلا Bloom و laheyکه اعتقاد دارند وجود هردو مشکل در یک کودک میتواند نتیجه ی بعضی عوامل ناشناخته ای مانند نقص سیستم مرکزی باشد.

درنتیجه هیچ اجماع نظری در مورد سودمند بودن تکالیف توالی غیرزبانی در آموزش زبان وجود ندارد.ممکن است در نوع خاصی از کودکان دارای آسیب زبانی کاربرد مستقیمی داشته باشد،اما ما احساس می کنیم تا قطعی شدن مطالعات تحقیقاتی باید درمانگران و معلمان زبان ذهنشان را باز نگه دارند.فعالیت هایی که در اینجا پیشنهاد شده است در تقویت ترتیب دهی،تفکر منطقی و توجه و تمرکز در کودکانی که چنین شرایطی دارند مفید است.

حافظه

تعدادی از تکالیف ادراکی حافظه را درگیر میکند و شکست کودک در چنین تکالیفی میتواند بدلیل محدودیت هایی در حافظه او باشد تا مشکلات ادراکی واقعی. بسیاری از تکالیف شنیداری بار حافظه ای دارند، مثلا برای تمیز دادن بین دو وسیله موسیقی مخفی شده کودک باید تمثال دیداری هردو وسیله و صداهایی که آن ها می سازند را در ذهن نگه دارد.

اگرچه تکالیف حافظه را به دیداری ، شنیداری و لامسه ای تقسیم بندی می کنیم ولی این بدان معنا نیست که این حافظه ها از یکدیگر جدا هستند.ممکن است کودکان پیش دبستانی راهبردهای به یادآوری کمتری نسبت به بزرگسالان داشته باشند. Conrad   بیان میکند که کودکان زیر ۵ سال قادر نیستند از زبان برای کمک در به خاطر آوردن چیزها استفاده کنند. شواهدی وجود دارد مبنی بر اینکه آنها از ((تصویربرداری)) (imaging)  که نگهداری تصویر شی ء در ذهن به منظور یادآوری آن است استفاده می کنند ، مثلا به یک کودک تصویر گربه ، توپ و صندلی نشان داده میشود ، وقتی یکی از آن تصاویر برداشته می شود او باید آن را با تطابق دادن تصویر ذهنیش از توالی دیده شده با آنچه اکنون می تواند ببیند بخاطر بیاورد. کودکان کوچکتر ممکن است از این راهبرد در تکالیف بیادآوری شنیداری نیز استفاده کنند.

کودکان بزرگتر ممکن است از اندیشه زبان در تکالیف حافظه ای استفاده ی بیشتری ببرند ، مثلا ممکن است آنها تصویر مخفی شده را با بیادآوردن نام آن بخاطر بیاورند.ممکن است تمرین کلامی در کوتاه مدت کمک کننده باشد اما مطالعات تجربی بیانگر بی نتیجه بودن نامیدن با صدای بلند به منظور بیادآوردن در بلند مدت بوده است.

راهنمایی هایی برای بخاطر آوردن

 • آموزش باید توالی رشدی را دنبال کند.
 • دستورالعمل های کلامی باید متناسب با سطح درک کودک باشند.
 • تکالیف و وسایل باید نسبت به سطح رشدی کودک دارای تنوع باشند.نمی توان از او انتظار داشت که یک نوع تکلیف را به مدت طولانی انجام دهد.
 • به تدریج پیچیدگی ادراکی تکلیف را افزایش دهید اما قبل از آنکه چیز جدیدی آموزش دهید اطمینان حاصل کنید که قدمهای قبلی در کودک تثبیت شده اند.هنگامی که یکی از جنبه های تکلیف را پیچیده تر می کنید اگر لازم است جنبه ی دیگر را ساده کنید.
 • تکلیف را تا جائیکه ممکن است لذتبخش کنید و از وسایلی که برای کودک جذاب است استفاده کنید.
 • تکلیف باید درحد توان کودک باشد ، با کمی کوشش از طرف او و کمک از طرف بزرگسال . کودک باید اولین موفقیت را تجربه کند و از آن آگاه باشد.
 • هدف نهایی بهبود یافتن توانائی زبانی است ، بنابراین آموزش ادراک باید به عنوان ابزاری برای آموزش زبان قرار گیرد نه به عنوان یک جایگزین.

فعالیتهایی برای رشد توانائی های ادراکی

ما سعی کرده ایم فعالیتهایی که در زیر هر سرفصل لیست کرده ایم از آسان به مشکل باشند ، اما هر کودکی متفاوت از کودک دیگر رشد میکند و آنچه برای یک کودک مشکل است ، ممکن است برای کودک دیگر آسان باشد.اگر کودکی نتوانست تکلیف اولی را انجام دهد این بدان معنا نیست که نمی تواند تکلیف بعدی را هم انجام بدهد. اگر کودک نتواند فعالیتی را که می بایست انجام بدهد به انجام برساند ببینید چه مشکلی وجود دارد. آیا پیچیدگی کاهش را پیدا کرده و راهنمائی های کافی ارائه شده است؟ آیا شما به او کمک کرده اید تا راهبردها را پیدا کند؟آیا شما از عوامل حواس پرت کن زیاد و زبان گیج کننده استفاده کرده اید ؟ آیا تکلیف ، مهارتهای دیگری از قبیل دستکاری و هماهنگی دست و چشم را که برای کودک مشکل است ، دربرمیگیرد ؟آیا تکلیف به اندازه کافی جذاب است؟

مهارتهای دیداری

      آگاهی دیداری عمومی

آگاهی دیداری کودک کوچکتر را می توان از طریق بازی تقویت نمود ، این کار را می توان با تعدادی از اسباب بازیهای تحریک کننده ی دیداری که به صورت تجاری در بازار وجود دارند یا اسباب بازیهایی که می توان آنها را در خانه درست کرد ، انجام داد. اسباب بازیهایی از قبیل اسباب بازیهای متحرک ، چراغهای چشمک زن و چراغ های چرخان رنگی توجه کودک را جلب می کنند.جعبه های پستی ، پاگودا ، تخته های شکل دار ، پازلهای موزائیکی ، اشکال ساخته شده از گل رس و یا خمیر ، ادراک شکل را تقویت می کنند ، مجموعه پیمانه مایعات ، جعبه های لانه لانه ای ، اسباب بازی های بزرگ و کوچک از همه نوع ، ادراک سایز را تقویت می کنند ، مهره های رنگی ، رنگ ها ، لگوها ، قرقره ها و غیره آگاهی از رنگ را رشد می دهند در حالیکه اسباب بازی های به هم پیوستنی ، جداکردنی ، مجموعه های چکش و اشکال هندسی سه بعدی ( جاانداختنی ) و peg-men  کودک را کمک میکنند که درک کند چگونه چیزها باهم جفت میشوند.

برای کودکان بزرگتر بازیها و مباحثه ها برای تقویت کردن جنبه های دیداری مفید هستند. بازی های با چشم بسته از قبیل : on the Donkey, Blind men’s Bolt , squeak piggy squeak, pinning the tail , ،نه تنها استفاده از دیگر حس ها را تقویت می کنند بلکه یادآوری کننده ی این موضوع هستند که ما تا چه اندازه به چشم هایمان متکی هستیم.عینکهای بزرگ کننده ، دوربین های دوچشمی ، میکروسکوپ ها ، عدسی دوربین ها و هردو انتهای تلسکوپ ها تاثیرات بینائی جالبی می دهند (Dowling , 1980)

برای تقویت ادراک شکل

 • به کودکان اشکال طبیعی یا ساخته شده ی متنوعی بدهید تا بدست گرفته و آنها را تجربه کنند ، اشکالی مانند سنگ ها ، صدف ها ، برگ ها ، آجیل ها ، جعبه ها ، قوطی ها ، پیچ ها و کتاب ها (Dowling , 1980)
 • خصوصیات مختلف اشکال را مورد ارزیابی قرار دهید ، اینکه آیا آنها می غلتند ، ایستاده قرار می گیرند ، نقطه نقطه هستند ، لبه های صاف دارند و غیره.
 • کودک را تشویق کنید که اشکال هندسی و انتزاعی از قبیل دایره ها ، سه گوش ها ، مستطیل ها و مربع ها را با اشکال مشابه در زندگی واقعی مانند توپ ها ، چادرها ، درها و جعبه ها مقایسه کند.
 • از اشکال ترسیم شده تصاویر زندگی واقعی را درست کنید مثلا یک مربع را به یک خانه و یک دایره را به خورشید تبدیل کنید و به همین ترتیب.
 • با گل رس و خمیر اشکالی درست کنید . می توانید از اشکال آماده هم استفاده کنید.
 • بااشکال الگوهای ترسیمی درست کنید. (Dowling . 1980)
 • اطراف اشکال خط بکشید.
 • اشکال را طرح کنید.
 • به کودک کمک کنید تا اشکال را کپی کند ، ابتدا با ارائه توضیحات و سپس بااستفاده از حافظه.
 • در گردش بیرون شهر از کودکان بخواهید تا گردی ها را پیدا کنند ، مثلا سنگ ها ، سکه ها ، برگ های گرد و غیره . برای کودکان که قادر به درک واژگان نیستند مدل هایی را همراه داشته باشید.
 • هنگام شن بازی و آب بازی از سطلها و ظروف با شکلهای متفاوت استفاده کنید.

 

برای تقویت ادراک اندازه

 • با علامت گذاری قد کودکان و بزرگسالان روی دیوار بلندی های مختلف را باهم مقایسه کنید.
 • اسباب بازیها ، حیوانات ، کتابها و لباس های کوچک و بزرگ را باهم مقایسه کنید.
 • با استفاده از ظرف ها با سایزهای متفاوت قطعه های ماسه ای با سایزهای متفاوت درست کنید.
 • با تعداد متفاوتی از آجرها یا کودکان قطار و جاده بلند یا کوتاه درست کنید.
 • در گردش بیرون شهر درختها ، گل ها ، اتوبوس ها ، ماشین ها ، آجرهای ساختمان خانه های ویلایی و آپارتمانها را باهم مقایسه کنید.

به خاطر داشته باشید که توجه کودک را به همه ی جنبه های متفاوت جلب کنید ، جنبه هایی از قبیل : بلند ، کوتاه ، بالا ، پایین ، چاق ، لاغر ، دراز ، کوتاه ، بزرگ و کوچک ، حتی اگر کودک این واژگان را نداشته باشد. ممکن است برای کودک سه ساله همه چیز بزرگ یا وچک باشد ولی با این وجود می تواند به جنبه های ادراکی دیگر نیز توجه کند.

 

تطابق

کودکی که به صورت خود انگیخته اشیا ء مشابه را تطابق نمیدهد ، ممکن است تنها به یک یا دوبار نشان دادن ، یا آموزش دقیق که ترتیب آن در زیر آمده است نیاز داشته باشد (برگرفته از Kiernan , jordabn , saunders).

 • دوشی ء مشابه معنی دار داشته باشید ، مثلا آجرهای قرمز بزرگ ، یکی را به کودک بدهید و یکی را پیش خودتان نگه دارید.اطمینان حاصل کنید که شباهت آنها مورد تاکید قرارداده اید.
 • آجر قرمز خودتان را داخل جعبه بگذارید و به کودک کمک کنید که همین کار را انجام دهد.
 • همین روش را با جفت آجرهای بیشتری انجام دهید تا اینکه کودک به طور خود انگیخته تقلید کند.
 • حالا دوتا آجر بردارید ، یکی قرمز یکی زرد ، اما در همه ی جنبه های دیگر باید مشابه باشند.آجر قرمز را به کودک بدهید و زرد را برای خودتان نگه دارید. با دقت به آجر زرد نگاه کنید و آن را داخل جعبه ی زرد بگذارید. کودک باید طبق معمول آجر قرمز را داخل جعبه ی قرمز بگذارد ، اما اگر این کار را انجام نداد با تاکید برتفاوت در رنگ ها به او کمک کنید تا آجر قرمز را داخل جعبه قرمز بگذارد.
 • این روش را تکرار کنید تا کودک به طور ثابت عمل صحیح را انجام دهد.
 • اکنون کودک را تشویق کنید تا آجر قرمز را داخل جعبه ی قرمز و آجر زرد را داخل جعبه ی زرد بگذارد.
 • تکرار کنید ، از یک جعبه ی ساده استفاده کنید.
 • تکرار کنید ، از دو جعبه ی ساده استفاده کنید.
 • تکرار کنید ، آنها را بیرون جعبه رها کنید.
 • کودک را با آجرهای قرمز و آبی مورد آزمایش قرار دهید ، آن ها را دوتا دوتا به او بدهید. (اگر نتوانست از قدم ۳ شروع کنید.)
 • به تدریج تعداد رنگ ها را افزایش دهید.
 • به همین روش ، تطابق اشکال ساده را آموزش دهید ، رنگ و اندازه را ثابت نگه دارید . در صورت لزوم می توانید راهنمائی هایی از لحاظ شکلی ارائه دهید به این صورت که مربع ها را داخل قوطی مربعی و دایره ها را داخل قوطی دایره ای قرار دهید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *